၁၀၀% ငွေသွင်းအပိုဆု စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

AA-00397

ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် အပိုဆုငွေ ရရှိပါမည်။

ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ။

ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် အပိုဆုငွေ ရရှိပါမည်။


*သတ်မှတ်ချက်များ

 1. အားကစားပွဲလောင်းကစားခြင်းအတွက် အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီး  ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေသွင်းမည့်သူသာလျှင် အကျုံးဝင်သည်။

 2.  
 3. ကစားသူသည် ပရိုမိုးရှင်းရရှိရန်အတွက် အကောင့်သစ်မှတ်ပုံတင်သည့် စာမျက်နှာတွင် ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ရမည်။

 4. ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေသွင်းခြင်းပြီးမြောက်သည့်နှင့် အပိုဆုသည် လူကြီးမင်း၏ အကောင့်ထဲသို့  အလိုအလျောက်ရောက်ရှိနေလိမ့်မည်။ သွင်းထားသည့်ငွေပမာဏ နှင့် အပိုဆုပမာဏ စုစုပေါင်း၏ ၁၈ဆ ပမာဏထိ လောင်းထားပြီးမှသာ ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ပရိုမိုးရှင်း မရရှိထားသည့် သွင်းငွေ အတွက်ဆိုပါက ၁ဆလောင်းထားပြီးရန်လိုသည်။

 5.     ဥပမာ- ကစားသမား (က) သည် ငွေသွင်း အပိုဆုရရှိထားပြီးဦးစွာ သွင်းငွေ မြန်မာကျပ် ၁၅၀,၀၀၀ ပြုလုပ်ထားပါက

  • အပိုဆု ပမာဏ - MMK 150,000 x 100% = MMK 100,000 အထိသာ
  •   
  • အပိုဆု ရရှိမည့် သွင်းငွေပမာဏ - MMK 100,00/100%= MMK 100,000
  •   
  • အပိုဆု မရရှိသည့် သွင်းငွေပမာဏ - MMK 150,000 – MMK 100,000 = MMK 50,000
  •   
  • ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း မပြုလုပ်မီ ကစားသမား (က) သည် ဤပမာဏထိလောင်းရန်လိုသည်။
  •    
        (MMK 100,000 + MMK 100,00) x 18 + MMK 50,000 = MMK 3,650,000

 6. ပရိုမိုရှင်း ရယူပြီးသတ်မှတ်ပမာဏထိ မလောင်းရသေး (သို့) ပရိုမိုးရှင်း သက်တမ်းမကုန်မှီ ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ပရိုမိုးရှင်းကို ဖျက်သိမ်းပါက အပိုဆုနှင့် အနိုင်ရငွေအားလုံး ရှိပါက ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မည်။

 7. နောက်ဆက်တွဲ သွင်းငွေများအတွက် ၁ ဆထပ်တိုး လောင်းထားပြီးရန်

 8. အောက်ဖော်ပြပါ ပေါက်‌ကြေးများနှင့် Non-Live လောင်းခြင်း

  • Euro odds: 1.50 နှင့် အထက်
  •   
  • HK odds: 0.50 နှင့် အထက်
  •   
  • Malay odds: 0.50 နှင့် အထက်
  •  
  • ခန်းမှန်းခြေအရှုံးပမာဏ ပါရှိသော အနှုတ် ( - ) ပေါက်‌‌ကြေးများ

  • Indo odds: -2.00 နှင့် အထက် (ဥပမာ -1.50, 1.00, 1.50...)  များသာလျှင် သတ်မှတ်ပမာဏပြည့်မီရန် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါမည်။
  •  
 9. ပွဲပျက်ခြင်း၊ လောင်းခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် သ‌ရေကျခြင်း စသည့် လောင်းကစားပွဲ များသည် သတ်မှတ်ပမာဏပြည့်မီရန် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခံရမည် မဟုတ်ပါ။

 10. Cash Out (ကြိုတင်ငွေ) ရယူထားသည့် လောင်းကစားပွဲမှ လောင်းကြေးပမာဏကို Rollover Requirement (ကြိမ်ရေသတ်မှတ်လိုအပ်ချက်) တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်တွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

 11. အထွေအထွေ ပရိုမိုးရှင်း စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ


View in other languages:

   
   

ပရိုမိုးရှင်း အညွှန်းကိန်း

 1. ပရိုမိုးရှင်းကုဒ် - ACE43
  သတ်မှတ်ကာလ - ၃၁ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၂၁ ၂၃:၅၉ (GMT -၄) မှ ၃၀ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁ ၂၃:၅၉ (GMT -၄) အထိ
  အကျုံးဝင်သူများ - China, Indonesia, Japan, Malaysia, South Korea, Thailand, Vietnam, Myanmar များသာ
  ပရိုမိုးရှင်း - လူကြီးမင်း ပထဆုံး သွင်းငွေ ၏ 100% ပြန်လည် ရရှိ မည့် အခွင့် အရေး ရှိသည်။ အများဆုံးရနိုင်ငွေ မှာ မြန်မာကျပ် 100,000 ဖြစ်သည်။
 2.  
 3. ပရိုမိုးရှင်းကုဒ် - ACE42
  သတ်မှတ်ကာလ - ၃၁ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁ ၂၃:၅၉ (GMT -၄) မှ ၃၁ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၂၁ ၂၃:၅၉ (GMT -၄) အထိ
  အကျုံးဝင်သူများ - China, Indonesia, Japan, Malaysia, South Korea, Thailand, Vietnam, Myanmar များသာ
  ပရိုမိုးရှင်း - လူကြီးမင်း ပထဆုံး သွင်းငွေ ၏ 100% ပြန်လည် ရရှိ မည့် အခွင့် အရေး ရှိသည်။ အများဆုံးရနိုင်ငွေ မှာ မြန်မာကျပ် 100,000 ဖြစ်သည်။
 4.  
 5. ပရိုမိုးရှင်းကုဒ် - ACE41
  သတ်မှတ်ကာလ - ၃၁ ရက် မေလ ၂၀၂၁ ၂၃:၅၉ (GMT -၄) မှ ၃၁ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁ ၂၃:၅၉ (GMT -၄) အထိ
  အကျုံးဝင်သူများ - China, Indonesia, Japan, Malaysia, South Korea, Thailand, Vietnam, Myanmar များသာ
  ပရိုမိုးရှင်း - လူကြီးမင်း ပထဆုံး သွင်းငွေ ၏ 100% ပြန်လည် ရရှိ မည့် အခွင့် အရေး ရှိသည်။ အများဆုံးရနိုင်ငွေ မှာ မြန်မာကျပ် 100,000 ဖြစ်သည်။
 6.